Топ-100
Back

ⓘ Shkollat e mesme bujqësore. Shkollat e mesme bujqesore Institucione arsimore te mesme profesionale me afat katervjeçar per specialitete te ndryshme si: agronomi ..
                                               

Shkollat e Mesme të Ndërtimit

Shkollat e Mesme te Ndertimit institacione arsimore profesionale te mesme, me afat katervjeçar, te ngritura mbi bazen e shkolles tetevjeçare. Keto shkolla pergatisin nxenesit me formim kulturor e shkencor te pergjithshem dhe ms aftesi teorike e praktike per te punuar ne sektore te ndryshem te ndertimit, si ne ndertesat banimit, ne objektet social-kulturore, bujqesore dhe industriale, ne ndertimin e veprave hidrotetnike, te rrugeve, te urave, hekurudhave etj. si dhe per te ndjekur shkollen e larte.

                                               

Shkolla e Mesme e Vjetër e Muzikës, Ruse

Shkolla e Mesme e Vjeter e Muzikes eshte nje ndertese historike ne Ruse, Bullgari, e vendosur ne Rrugen 33 Borisova, e cila do te behet nje muze dhe qender kulturore numizmatike. Aktualisht eshte ne proces restaurimi, me pune te medha tashme te perfunduara qe nga viti 2019. Eshte ndertuar ne vitet 1900 – 1901 nga komuniteti protestant i Ruse per t’u perdorur nga shkollat gjermane protestante, si dhe per te akomoduar shtepine e saj te konviktit, kopshtin e femijeve dhe jetimoren. Fondet 320.000 marka ari gjermane u siguruan nga pastori lokal Theodor Wandemann. Ndertesa me kater kate eshte k ...

                                               

Arsimi në Mal të Zi

Arsimi ne Mal te Zi eshte i organizuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkences e Qeverise se Malit te Zi. Arsimi ne Mal te Zi fillon me arsimin parashkollor ose me shkollen fillore. Femijet regjistrohen ne shkolle fillore Gjuha malazeze: Osnovna škola ne moshen 6 vjeçare dhe zgjat nente vjet.

                                               

Skënder Xhiku

Prof. Dr. Skender Xhiku u lind me 16 janar 1928 ne Gjirokaster e vdiq me 21 shkurt 2011 ne Tirane. Shkollen e mesme e perfundoi ne gjimnazin e Gjirokastres, ndersa studimet e larta i kryeu ne fakultetin e agronomise ne Budapest, Hungari. Nga viti 1951-1957 punoi si kryeagronom ne NB Kuçove dhe NB Sukth. Ne vitin 1957 deri ne 1961 ishte pedagog dhe dekan i Fakultetit te Agronomise ne Institutin e Larte Bujqesor sot, Universiteti Bujqesor i Tiranes. Prej vitit 1961 deri me 1966 punon ne Ambasaden shqiptare ne Rome, Itali, i ngarkuar me problemet e bujqesise. Ne vitin 1966 kthehet ne atdhe dh ...

                                               

Ndërmarrje

Ndermarrjet jane njesi themelore te prodhimit ose te sherbimeve tregetare ne kuader te nje sistemi ekonomik te nje vendi. Komponentet kryesore te ndermarrjes jane njerezit, lenda e pare ose materiali qe e perpunon, teknologjia te cilen e shfrytezon, produkti ose sherbimi qe ofron dhe ambienti ku punon. Perveç ketyre komponentve, ndermarrja duhet te i plotesoje edhe dy kushte te tjera per te ekzistuar. Duhet te jete legale kuptimin e ligjit. Per punen e vet duhet te kerkoje leje prej shtetit dhe shteti e legalizon duke e regjistruar ne zyren per regjistrimin e ndermarrjeve kushti tjeter qe ...

                                               

Komuna e Mamushës

Komuna e Mamushes apo Mamusha eshte njesi administrative ne pjesen jug-perendimore te Kosoves.Ne vitin 2008 Mamusha u shnderrua ne Komune dhe eshte nder komunat me te vogla ne Kosove. Shnderrimi i saj ne komune u be ne kohen e decentralizimit. Mamusha eshte vendi i vetem ne Kosove me shumice Turke 93.1 %,Ka flore dhe faune relativisht te pasur. Banoret e Mamushes i takojne besimit Islam. shtrihet ne lartesi 450–500 m mbi nivelin e detit,me klime kryesisht kontinentale. Verehen ndikimet orientale ne jeten e banoreve te Mamushes. Vendi ka nje infrastruktur te dobet dhe bugjet te plogesht.

                                     

ⓘ Shkollat e mesme bujqësore

Shkollat e mesme bujqesore Institucione arsimore te mesme profesionale me afat katervjeçar per specialitete te ndryshme si: agronomi, perimekulture, frutikulture, ekonomi bujqesore etj, te ngritura mbi bazen e shkolles tetevjeçare ne te gjitha rrethet e vendit. Nxenesit pergatiten teorikisht dhe praktikisht sipas specialitetit, duke njohur dhe zoteruar bazat teorike, shkencore e praktike te profilit. Ne perfundim te shkolles nxenesit u nenshtrohen provimeve te pjekurise.

                                     
  • s kanë bukë - 16 janar 1962 - Kooperativat bujqësore t i ndihmojmë me kredi - 19 janar 1962 - Puna e partisë nuk duhet shkëputur nga detyrat - 19 janar
  • Shqipërinë e Mesme por është edhe qendra kryesore e rrethit të Kuçovës. Kuçova ka qenë vendbanimi i hershëm Ilir i fisit Desaret. Nga gërmimet e bëra në
  • Komitetit të Partisë në Durrës u caktua mësues letërsie në Shkollën e Mesme Bujqësore në Golem, nën emrin Pjetër Toma. Më 1962 u arrestua i akuzuar se kish
  • Pjesmarrja e lartë deri atëherë e popullsisë bujqësore fshatare, niveli i ultë i arsimit sidomos i femres shqiptare, industrializimi, urbanizimi, familja e medha
  • Osum, Shkumbin, Erzen, Mat e Drin, ku gjenden, gjithashtu, edhe tokat bujqësore e qendra të mëdha banimi, si dhe përshkohen nga rrugë te rëndësishme lidhjesh
  • shkollat shqipe hapeshin më vështërsi, bile mbylleshin, si shkolla e mesme në Kabash. Më 1968 u hap pastaj shkolla mesme në Viti. sot Vitia eshte e banuar
  • Shkollën Teknike 5. Shkollën Bujqësore 6. Shkollën e kualifikimit të punëtorëve 7. Shkollën e Muzikës Përkthime: 1. Fillet e gjeografisë së përgjithshme
  • arsimore është e kënaqshme, shkollat janë të gjitha të pajisura me laboratorët për lëndët ekzakte. Në të gjitha shkollat mungojnë palestrat e mbyllura sportive
  • vazhdojnë mësimin nëpër shkollat e mesme të Shkupit dhe studimet nëpër universitete, me çka është realizuar ëndrra më e këndshme e msusit Sali që çdo

Users also searched:

...

VENDIM NR.107 DATË 20.12.2019.pdf.

Bujqësia speciale për shkollat e mesme të bujqësisë për shkollat normale dhe qytetëse për mësuesit dhe mësueset për bujqt. Sami Bitincka. nga Bitincka. Tabela e koeficientëve sipas profilit të shkollave të mesme Tabela e. Shkolla e mesme bujqesore Rakip Kryeziu, Fier. 476 pëlqime. ne shkollen e mesme profesionale ju krijohet mundesia te kualifikoheni ne nje prej.


...