Топ-100
Back

ⓘ Fakulteti i Gjeoshkencave i Universitetit të Mitrovicës. Fakulteti i Gjeoshkencave i Universitetit te Mitrovices i ka keto departamente: Departamenti i Gjeologj ..
                                               

Universiteti i Mitrovicës

Themelet e studimeve te arsimit te larte ne Mitrovice u vune me hapjen e Shkolles se Larte Teknike ne vitin 1961. Ne vitin 1970 ne kuader te Fakultetit Teknik hapen deget e Xehetarise, Teknologjise dhe Metalurgjise, fillimisht ne Mitrovice, viti shkollor 1970/71, per te vazhduar pastaj ne Prishtine deri ne themelimin e Fakultetit te Xehetarise dhe Metalurgjise ne Mitrovice ne vitin 1974. Fakulteti i Xehetarise dhe Metalurgjise ne Mitrovice eshte themeluar me Ligjin mbi themelimin e Fakultetit te Xehetarise dhe Metalurgjise nga Kuvendi i Kosoves me daten 22 korrik 1974. Ne vitin e themelimi ...

                                     

ⓘ Fakulteti i Gjeoshkencave i Universitetit të Mitrovicës

Fakulteti i Gjeoshkencave i Universitetit te Mitrovices i ka keto departamente:

 • Departamenti i Gjeologjise
 • Bachelor
 • Gjeologji
 • Master
 • Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike
 • Venburimet e lendeve te para minerale
 • Departamenti i Xehetarise
 • Pergatitja e lendeve te para minerale
 • Gjeoteknike,
 • Bachelor
 • Xehetari,
 • Xehetari me specializimet
 • Gjeoteknike
 • Xehetari
 • Master
 • Departamenti Materiale dhe Metalurgji
 • Bachelor
 • Metalurgji
 • Materiale,
 • Materiale dhe Metalurgji me specializimet
 • Metalurgji
 • Master
 • Materiale
                                     
 • kuadër të Universitetit të Mitrovicës Isa Boletini UMIB funksionojnë gjashtë fakultete: Fakulteti i Gjeoshkencave Departamentet: Departamenti i Gjeologjisë

Users also searched:

...

Pajisja me dokumente biometrikë, ambasada shqiptare në Athinë.

Në Universitetin Isa Boletini në Mitrovicë, sipas konkursit të shpallur për Në Fakultetin e Gjeoshkencave për 138 vende kanë aplikuar 22 kandidatë, në. Mitrovicë 1335 kandidatë kanë aplikuar për të studiuar në. Universiteti i Mitrovicës Isa Boletini nuk do të mund të regjistrojë studentë të rinj për këtë vit akademik. Zyrtarë të Agjencisë së Kosovës për Akreditim, AKA. Ndoc Vukzaj Curriculum Vitae. Specializim për Petrografi të shkëmbinjve magmatike metamofike, Fakulteti Gjeologji Miniera. 1973 1978. Universiteti i Tiranës, Fakulteti Gjeologji Miniera. ndërkombëtar Potencialet Gjeominerare – Strategjia dhe Menaxhimi i tyre 20 ​30 Shtator 2006, Mitrovicë, Kosovë. Kongresi i 8 te Shqiptar i Gjeoshkencave.


...