Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 129
                                               

Nanometri

Nanometri gr. νάνος = imte dhe gr. μέτρον = mates, mase, eshte njesi matese qe rrjedhe nga Sistemi SI dhe perbehet nga njesia baze metri dhe parashtesa per njesi nano. Eshte e njemijta pjese e mikrometrit dhe shkruhet me simbolin nm. Nanometri si ...

                                               

Ohm

Ohm eshte njesia e rrjedhur nga SI e rezistences elektrike, e emeruar pas fizikanti gjerman Georg Simon Ohm i cili formuloi ligjin e Omit. 1 ohm eshte rezistenca qe ne 1 volt kalon neper shkallen e ngarkimit 1 coulomb per sekonde, pra 1 amper. 1 ...

                                               

Tesla (njësi)

Tesla eshte njesi e nxjerre e sistemit Si per densitetin e fluksit magnetik, shpesh e njohur si B. Nje tesla eshte e barabarte me nje weber per meter katror, dhe mori kete emer me 1960 per nder te Nikola Tesla. Fushat me te forta te krijuara nga ...

                                               

Weber (njësi)

Ne fizike, weberi / ˈ v eɪ b ər / eshte njesi e sistemit SI per fluksin magnetik. Densiteti i fluksit prej 1 Wb/m 2 eshte nje tesla. Weberi eshte emeruar sipas fizikantit gjerman Wilhelm Eduard Weber 1804–1891.

                                               

Përafrimi paraksial

Ne optiken gjeometrike, perafrimi paraksial eshte nje perafrim qe perdoret ne gjurmimin e rrezeve te drites permes nje sistemi optik. Nje rreze paraksiale eshte nje rreze e cila formon nje kend te vogel θ me aksin optik te sistemit, si dhe shtrih ...

                                               

Thjerra torike

Nje thjerre torike eshte thjerre me fuqi optike dhe gjatesi fokale te ndryshme ne dy orientime perpendikular ne njera-tjetren. Njera nga siperfaqet e thjerrezes ka formen e nje" kupe” nga nje torus, derisa tjetra eshte zakonisht sferike. Thjerrat ...

                                               

Produkti diadik

Ne matematike, ne vecanti ne algjebren multilineare, produkti diadik P = u ⊗ v {\displaystyle \mathbb {P} =\mathbf {u} \otimes \mathbf {v} } i dy vektoreve, u {\displaystyle \mathbf {u} } dhe v {\displaystyle \mathbf {v} }, ku seicili ka te njejt ...

                                               

Produkti tensorial

Ne matematike, produkti tensorial, i dhene nga ⊗ {\displaystyle \otimes }, mund te aplikohet ne kontekste te ndryshme ne vektoret, matricat, tensoret, hapesira vektoriale, algjebrat, hapesira vektoriale topologjike, dhe modulet. Ne çdo rast simbo ...

                                               

Efekti i Kazimirit

Ne fizike, efekti i Kasimirit si dhe forca Kasimir-Polder jane forca fizike qe rrjedhin nga fushat e kuantizuara. Shembulli tipik eshte ai i dy pllakave metalike te pangarkuara ne vakum, te vendosura disa mikrometra larg njera tjetres pa prezence ...

                                               

Graviteti kuantik

Graviteti kuantik eshte nje fushe e fizikes teorike qe perpiqet te shpjegoje forcen e gravitetit sipas parimeve te mekanikes kuantike. Kuptimi i tanishem i gravitetit bazohet ne Teorinw e Relativitetit te Anjshtanjit, e cila ben pjese ne fizikwn ...

                                               

Kantieri detar

Kantieri detar ose kantieri i anijeve eshte nje vend ku ndertohen e ndreqen anijet. Keto anije mund te jene jahte, luftanije, kryqezore apo anije te tjera mallrash ose udhetaresh. Vendet me industri te gjere te anijendertimtarise jane: Kina, Kore ...

                                               

Inxhinieria e transmetimit

Inxhinieria e transmetimit eshte fushe e inxhinierise elektrike, dhe tani deri ne nje fare shkalle edhe e inxhinierise kompjuterike dhe teknologjise se informacionit, e cila merret me transmetimet ne radio dhe televizione.

                                               

Valët elektromagnetike te pakufizuara

Nga sistemi i ekuacionet e Maksuellit eshte e qarte se fusha elektrike dhe magnetike jane shkaktare e njera tjetres. Prandaj fusha e cila shkaktohet nga veprimi i ndonje gjeneratori mund te ekzistoje edhe pas nderprerjes se burimit. Pra, fusha el ...

                                               

Bateria

Bateria eshte mjet i cili ben akumulimin e energjise elektrike. Perdoret si burim energjie elektrike ne pajisje dhe raste, te cilat per nga natyra e funksionimit te tyre, ose per arsye krijimi lehtesirash ne perdorim, nuk ushqehen nga rrjeti i en ...

                                               

Dinamoja

Dinamoja shprehje ne politeknik per makinat qe shnderrojne energjine mekanike ne energji elektrike. Lloj gjeneratori elektrik qe ne popull eshte i njohur per shendimin e energjise nga rrotat e biçikletes ne drite te saj.Dinamoja ishte makina me e ...

                                               

Filtrat (Përpunimi i Sinjaleve)

Filtrimi eshte nje nga operacionet me themelore ne ndonje sistem te perpunimit te Sinjalit. Ne perpunimin e Sinjalit, filtri eshte nje pajisje qe heq nga nje sinjal disa komponente te padeshiruara. Klasifikimi i filtrave mund te behet sipas klasi ...

                                               

IEEE

Instituti i Inxhiniereve Elektrike dhe Elektronike, eshte nje organizate jo fitim prurese dedikuar zbulimeve teknologjike te avancuara qe kane lidhje me fushen e inxhinierise elektrike. Kjo organizate ka me shume se 400.000 anetare nga me shume s ...

                                               

Kablloja koaksiale

Kablloja koaksiale, ose koaksi, eshte nje lloj kablloje qe ka nje perçues te brendshem te rrehtuar nga nje shtrese tubulare izoluese, i rrehtuar nga nje mburoje tubulare. Shume kabllo koaksiale kane nje veshje te jashtme izoluese ose xhakete. Ter ...

                                               

Materialet per makina elektrike dhe transformator

Materialet qe perdoren ne makinat elektrike dhe transformatoret ndahen ne Materiale izoluese Materiale konstruktive. Materiale magnetike Materiale percjellse

                                               

Motori pa furça

Motori pa furça eshte nje motor elektrik me nje magnet te qendrueshem. Ne ndryshim nga nje me furca, ai nuk ka nevoje per kontakte elektrike qe te levizin tek boshti i motorit per te funksionuar. Qarkullimi i elektricitetit nuk ndodh ne rrugen me ...

                                               

Sinjalet

Sinjali siç njihet ne sisteme komunikuese, shqyrimin e sinjaleve dhe ne inxhinieri elektrike" eshte nje funksion qe perpilon informacion mbi sjelljen ose artibutet e disa fenomeneve”. Ne boten e fizikes, çfaredo sasie e ekspozuar nga ndryshimet n ...

                                               

Sinjalet e vazhduara themelore

Sinjali shkalle njesi u {\displaystyle u}, i njohur gjithashtu si funksioni i Hevisajdit, definohet si: u t = {\displaystyle ut=} { 1, t > 0 0, t < 0 {\displaystyle {\begin{cases}1,t> 0\\0,t { 1, t < t 0 0, t > t 0 {\displaystyle { ...

                                               

Sistemet lineare

Sistemi perbehet nga nje bashkesi fizike apo matematike e komponenteve i cili ne nje ngacmim hyres pergjigjet me nje sinjal ne dalje te tij. Dy atributet me te rendesishme te sistemeve jane lineariteti dhe invarianca ne kohe. Sistemet mund te jen ...

                                               

Thermistori

Nje thermistor eshte nje lloj rezistori, rezistence te cilit ndryshon me temperaturen. Fjala eshte nje portmanto e fjaleve termike dhe rezistence. Thermistoret jane perdorur gjeresisht si limitues korrenti, sensore temperature, qarqe vete-mbrojte ...

                                               

MIME dhe S/MIME protokolet

Kesaj pytje nuk mund ti pergjigjemi pa e marr nje shfletues te caktuar per te bere sqarimin, dhe sqarimi yne do te bazohet ne produktet e NetScape.WWW-serveri kur i pergjigjet nje kerkese per te dhena nga nje shfletues ai fillimishte i dergon dis ...

                                               

Si mund të mbrohemi nga SQL Injection

Mbrojtja ndaj SQL Injection eshte teme majfte aktuale pasi sulmet jane shume te shpeshta. SQL injektimi eshte forma me e zakonshme e sulmimit te ueb faqeve pasi krijuesit e tyre lene shume hapesira. Prandaj eshte shume e lehte per sulmuesin qe te ...

                                               

HASH Algoritmi

Te gjitha hash algoritmet te perkrahura.NET trashegohen nga klasa abstrakte HashAlgorithm.Te gjitha hash algoritmet perdorin ose SHAsecure Hash Algorithm ose MD5Message Digest 5. Klasa abstrakte HashAlgorithm definon anetaret qe perkrahen nga alg ...

                                               

Nënshkrimi dixhital

Nenshkrimi digjital ose skema e nenshkrimit digjital eshte nje skeme matematikore per demonstrimin dhe origjinalitetin e nje mesazhi digjitale apo dokumenti digjital. Nenshkrimet digjitale sigurojne integritetin e mesazhit, autentifikimin e dergu ...

                                               

Protokolli shtresor

Protokolli shtresor mund te implementohet ne software, hardware ose ne kombinimin te dyjave. Aplikacionet e protokolleve shtresore si HTTP dhe SMTP jane pothuajse gjithmone implementuese ne softwre ne fundt te sistemit, pra jane protkolle transpo ...

                                               

Steganografia digjitale

Shenimet e hershme te steganografise ishin nga historiani grek Herodoti ne kronikat e tij te njohura Historite qe datojne nga vitet 440 P.K. Herodoti shenoi dy tregime rreth teknikave te steganografise gjate kesaj kohe ne Greqi. E para tregon qe ...

                                               

Acid karbonik-bikarbonat

Dioksidi i karbonit tretet mire ne uje dhe formohet tretesira e dioksidit te karbonit ne uje e cila ka shije te tharte sepse me pak se 1% e CO2 e tretur ne uje eshte ne forme te molekules se acidit karbonik: Co2+ H2O barabarte H2CO3 Acidi karboni ...

                                               

Akrili

Akrili eshte nje material plastik i njohur per transparencen e tij, rezistente ndaj motit dhe mprehtesise se ngjyres. Akriliket jane te rendesishem per ruajtjen per shkak te rezistences se tyre ndaj ndryshimeve kimike. Ato mund te gjenden ne flet ...

                                               

Alkali

Alkali eshte nje substance e afte per formimin e joneve te hidroksilit me rastin e tretjes ne uje. Perberesit e alkalinit mund t’u shtohen materialeve per te neutralizuar acidet apo si rezerve alkaline apo si zbutes me qellim te kunderveprimit nd ...

                                               

Americi

Americium eshte nje element kimik. Ka simbolin kimik Am. Ka numer atomik 95. Ne kimi vendoset ne grupin e elementeve metalik te quajtur aktinide. Americium eshte nje element trans-uranik. Eshte element radioaktiv qe nuk ekziston ne natyre. Americ ...

                                               

Aminat

Aminat jane komponime organike qe ne molekulat e tyre permbajne grupin funksionar aminik te lidhur per nje mbetje ose radikal hidrokarburik.Ato mund te konsiderohen deivate te amoniakut NH3 qe formohen me zevendesimin e nje ose me shume atomeve t ...

                                               

Bakri

Bakri eshte nje element kimik i cili ne sistemin periodik gjendet me simbolin Cu dhe numrin rendor 29. Eshte nje metal i periodes se 4 ne grupin e 1 B te sistemit periodik. Emri kuprum rrjedh prej fjales cyprium "mineral nga ishulli i Qipros". Ba ...

                                               

Bazat

Bazat jane substanca qe gjate bashkimit elektronik dergojne ne tretesire te vetmin anion, grupin hidroksid: NaOH = Na + + OH − Formula e pergithshme e bazave eshte OH.Bazat jane ndertuar nga ox. bazik dhe uje ose metale alkalin dhe uje.Bazat e tr ...

                                               

Beriliumi

Berilium eshte element kimik me simbol Be dhe numer atomik 4. Nje element dyvalent, Berilium ne natyre nuk gjindet i paster, por i kombinuar me elemente te tjera, mineraleve, xehe. I lire eshte nje element gri, i forte, i lehte i brishte metal al ...

                                               

Bikarbonati i natriumit

Bikarbonati i natriumit eshte komponim kimik. Ndryshe njihet edhe si soda e bukes. Eshte nje kripe e perbere nga jonet e natriumit dhe jonet e bikarbonatit. Bikarbonati i natriumit eshte substance e ngurte me ngjyre te bardhe, ne forme kristalore ...

                                               

Bori

Bori eshte element kimik me numer atomik 5 dhe simbol kimik B. Bori eshte nje jometal trivalent, element i cili ndodhet ne me sasi te madhe ne evaporite, xehe, boraks dhe ulexite. Disa alotropeselemente qe nuk mund te ekzistojn ne dy ose me shume ...

                                               

Bromi

Bromi eshte nje element jometalik i cili ndodhet ne grupin VII A dhe ben pjese ne jometalet halogjene. Ka molekule dyatomike Br. Bromi thelbesor ekziston si nje molekule dyatomike, Br2. Kjo eshte nje, celular, pak transparente e kuqe e pak -kafe ...

                                               

Darmstadtiumi

Darmstadtiumi eshte element artificial radioaktiv i zbuluar nga instituti per kerkime per ione te renda ne Darmstadt, Gjermani.

                                               

Elementi

Elementi eshte pjese perberese e nje bashkesie e cila permbane pjese te tjera te cilat kane nje ose me shume veti, tipare te njejta. Ky term perdoret ne disa lemi me disa kuptime si: pjese formuese, mekanizem, njohuri, tipar, persone apo veti.

                                               

Etani

Etani eshte nje hidrokarbur i ngopur me formule kimike C 2 H 6. Eshte alkan me dy atome te karbonitdhe nje hidrokarbur alimfatik. Ne temperaturen standarte eshte nje substance pa ngjyre, pa ere dhe ne gjendje te gazte dhe perdoret per djegie. Per ...

                                               

Fluori

Fluori eshte nje element kimik, i perfaqesuar nga simboli kimik F, dhe numer atomik 9. Format e Fluorit, jane forme elementare ku lidhet me vetveten, duke rezultuar ne molekule dyatomik F 2. F 2 eshte nje reagues i madh, helm, i zbehte, verdhosh ...

                                               

Forcat e Van der Valsit

Forcat,qe veprojn ndermjet molekulave i quajm forcat e Van de Valsit,dhe kan dipol te perhershem Ky artikull nga Kimia eshte i cunguar. Ti mund te ndihmosh Wikipedian duke e permiresuar kete artikull.

                                               

Fosfori

Fosfori eshte element kimik i cili u zbolua ne vitin 1669 nga alkimisti gjerman Hennig Brand duke e nxehur mbeturinat e thata te urines me rere.Emri fosfor rrjedh nga gjuha. Fosfori eshte element kimik i cili gjendet ne grupin e 15-te sistemit pe ...

                                               

Friedlieb Ferdinand Runge

Friedlieb Ferdinand Runge lindi me 8 shkurt 1794 ne Hamburg-Billwerder, Gjermani dhe vdiq me 25 mars 1867 ne Oranienburg. Ishte kimist si dhe studiues i shkencave natyrore. Nder substacat me te rrendesishme qe zbuloi jane: Pyrrol, Chinolin, Pheno ...

                                               

Grupet e sistemit periodik

Nje grup elementesh perbehet nga ata elemente te cilet shfaqen ne te njejten shtylle te sistemit periodik. Elementet te njejtit grup karakterizohen nga nje konfigurim i jashtem elektronik i njejte, keshtu qe formojne lidhje me te njejtet elemente ...

                                               

Grupi i dymbëdhjetë i elementeve kimike

Ky grup konsiston keto elemente: Ununbiumi Merkuri Kadmiumi Zinku Keto elemente kane 6 elektrone ne shtresen e jashtme prandaj edhe renditen ne grupin e dymbedhjete te sistemit periodik. Disa prej tyre nuk gjenden ne natyre por mund te pefitohen ...